Pravila privatnosti

Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), društvo Exevio d.o.o. (Voditelj Obrade), koje upravlja paleta.hr servisom) poštuje i uvažava privatnost posjetitelja web stranice te u nastavku ovih pravila privatnosti pruža osnovne informacije o obradi osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke koji se prikupljaju korištenjem web stranice paleta.hr te druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje provodi Voditelj Obrade u sklopu djelatnosti upravljanja paleta.hr servisom.

Informacije koje slijede imaju cilj pružiti Vam pregled o obradi osobnih podataka i upoznati Vas sa pravima korisnika u vezi s obradom osobnih podataka. Voditelj Obrade ulaže znatne napore u zaštitu osobnih podataka vodeći se načelima zakonite, poštene, transparente, ograničene, pouzdane, točne i cjelovite obrade osobnih podataka.

Voditelj Obrade poduzima razne mjere u pojedinim aktivnostima obrade kako bi na što razumljiviji i jednostavniji način informirao korisnike o tome koje podatke prikuplja, kako ih koristi i koliko ih dugo pohranjuje. Kako bismo olakšali komunikaciju i informiranje svih zainteresiranih strana, javno su dostupni kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka

Exevio d.o.o., Rijeka, Vukovarska 6, OIB 53022148424
Tel.: 095 222 1110
e-mail: contact@exevio.com

Službenik za zaštitu osobnih podataka

e-mail: contact@exevio.com

 1. Kolačići

  Za više obavijesti o prikupljanju Vaših osobnih podataka putem kolačića (cookiesa) upućujemo Vas na našu Izjavu o kolačićima.

 2. Podaci koji se prikupljaju prilikom slanja poruka i registracije putem web stranice

  Za slanje poruka putem rubrike „kontakt“ na web stranici, Exevio d.o.o. prikuplja najmanje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa i drugi osobni podaci koje sam korisnik upiše u polje „poruka“. Svrha prikupljanja navedenih osobnih podataka je omogućavanje kupcima, posjetiteljima web stranice da njenim putem stupe u kontakt s Exevio d.o.o. i postave upite vezane uz paleta.hr servis. Svojevoljnim upisom svojih osobnih podataka i označavanjem polja „Slažem se s pravilima privatnosti” pošiljatelj daje jasnu privolu Exevio d.o.o. za obradu osobnih podataka u skladu s odredbama ove točke.

  Za registraciju na servis paleta.hr putem rubrike “Prijava” na web stranici Exevio d.o.o. prikuplja najmanje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa, OIB (poduzeća ili subjekta), ulica, grad, poštanski broj, telefonski broj i ostali osobni podaci koji su potrebni za registraciju korisnika na paleta.hr servis. Svrha prikupljanja navedenih osobnih podataka je omogućavanje kupcima, posjetiteljima web stranice da njenim putem izrade korisnički račun na servisu paleta.hr. i dobiju pristup uslugama paleta.hr servisa. Svojevoljnim upisom svojih osobnih podataka i označavanjem polja „Slažem se s pravilima privatnosti” pošiljatelj daje jasnu privolu Exevio d.o.o. za obradu osobnih podataka u skladu s odredbama ove točke.

  Podaci se prikupljaju temeljem privole korisnika koja je dana prilikom slanja poruke sa svrhom odgovaranja na upite korisnika.

 3. Način obrade i primatelji

  Ostali podaci mogu biti dostupni ugovornim partnerima koji rade na održavanju informatičkog sustava, marketinškim i informatičkim uslugama, pravnim savjetnicima Voditelja obrade.

  Podaci su zaštićeni najmanje sljedećim mjerama: pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka: backup, firewall, SSL certifikat. Svi ugovorni partneri preuzeli su pravno valjanje obveze zaštite osobnih podataka.

  Podaci se ne iznose iz Europske Unije.

 4. Razdoblje pohrane osobnih podataka

  Za paleta.hr servis privola vrijedi do opoziva ili 3 godine od isteka godine od zadnjeg korištenja paleta.hr servisa ili 3 godine od isteka godine od zadnje komunikacije vezane za poruku poslanu putem web stranice. Podaci se brišu odmah po: a) zahtjevu korisnika za isključenje iz paleta.hr servisa; b) ukidanju paleta.hr servisa od strane Exevio d.o.o.; c) opozivu privole; d) prestanku važenja privole.

  Podaci prikupljeni putem web stranice pohranjuju se 5 godina od isteka godine u kojoj je rješen upit pošiljatelja.

  Povlačenjem ili opozivanjem privole za obradu osobnih podataka Vaši osobni podaci se više neće koristiti, međutim povlačenje ili opozivanje iste ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njena povlačenja.

  Privola se može opozvati djelomično ili u cijelosti. Privola se opoziva slanjem pisanog opoziva na adresu Exevio d.o.o. ili e-mailom na adresu contact@exevio.com. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja.

 5. Prava korisnika

  U svakom trenutku korisniku su zajamčena sljedeća prava:

  1. Pravo na pristup osobnim podacima - pravo od Voditelja Obrade dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  2. Pravo na ispravak - pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na odnose na korisnika.
  3. Pravo na brisanje - pravo od Voditelja Obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na korisnika pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  4. Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka - pravo od Voditelja Obrade ishoditi ograničenje obrade koje se odnosi na korisnika pod određenim uvjetima.
  5. Pravo na ulaganje prigovora na obradu - pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.
  6. Pravo na prenosivost podataka - pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  7. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, www.azop.hr